Μενου
Καλαθι

Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχεται αυτόματα και ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους:

Πνευματική ιδιοκτησία – Εμπορικά σήματα

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου (όπως ενδεικτικώς γραφικά, λογότυπα, εικόνες και κείμενο) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της petvision.gr, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ, προστατεύεται δε από διεθνείς συμβάσεις και τον ν. 2121/1993. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του παρόντος δικτυακού τόπου και τα τεχνικά, εμπορικά και οικονομικά δεδομένα που περιέχει, ανήκουν στην petvision.gr ή και σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Οι ονομασίες των οίκων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα petvision.gr καλύπτονται από συμβόλαια συνεργασίας. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Κατά συνέπεια η εκ μέρους σας χρήση των συγκεκριμένων σημάτων ή επωνυμιών απαγορεύεται απολύτως.

Απαγόρευση εμπορικής χρήσης – Περιορισμός ευθύνης για περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων μερών

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου προορίζεται για πληροφοριακή χρήση, απαγορεύεται δε κάθε εμπορική χρήση του. απαγορεύεται επίσης η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή, τροποποίηση, εκμετάλλευση ή αποθήκευση μέρους ή ολοκλήρου του περιεχομένου του, σε οποιαδήποτε μορφή άνευ της προηγούμενης ρητής και έγγραφης συναίνεσης της petvision.gr. Στον παρόντα δικτυακό τόπο ενδέχεται να περιλαμβάνονται προς διευκόλυνση των χρηστών και συνδέσεις (links) με ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτα μέρη. Δεδομένου ότι η petvision.gr δεν δύναται να έχει έλεγχο επί του περιεχομένου τέτοιων ιστοσελίδων, δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

Περιορισμός ευθύνης για το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Η petvision.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών ή των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Κατά συνέπεια, κάθε χρήση όλου ή μέρους του περιεχομένου του γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ως εκ τούτου η petvision.gr δεν εγγυάται ότι τα αρχεία που ενδέχεται να αποθηκεύσετε από τον παρόντα δικτυακό τόπο δεν περιέχουν ιούς ή παράγοντες καταστροφής.

Τροποποιήσεις όρων χρήσης

Η petvision.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή αφαιρέσει οιοδήποτε τμήμα των ανωτέρω όρων εν όλο ή εν μέρει και όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο. Η ισχύς οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης των παρόντων όρων επέρχεται αυτομάτως με την καταχώρισή της στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Ισχύον δίκαιο και δωσιδικία

Τυχόν διαφορές που αναφύονται από τη χρήση ή το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου επιλύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε κατά τόπον ορίζεται το Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης.